Thông Tin Viêt Bài link đăng nhập : https://baodep.vn/wp-admin Tên đăng nhập : hoadep16 mật khẩu : thanhcong1234 Biết Viết bài chuẩn seo thì mơi nhận nhé, nhớ xem mấy